Finn Ut Antall Engel

Fixed Star Intromedia

Intromedia er på 08°16′ Scorpio med en kule på 1°00′

 Fixed Star Intromedia Astrology

Fixed Star Intromedia [Stellarium]

Intromedia er en oransje stjerne, den svakeste av de fem stjernene i Sørkorset, stjernebildet Crux.Intromedia er et portugisisk ord som betyr ' påtrengende '.

Constellation Crux gir «utholdenhet, men mange byrder, prøvelser og ansvar, sammen med mye lidelse og mange vanskeligheter. I forbindelse med styre over land kan det bemerkes at Brasil ble kåret til Det hellige korss land av oppdageren Cabral 1. mai 1500, og at stjernebildet Crux har vært representert på frimerkene til det landet.» [Faste stjerner og stjernebilder i Astrology, Vivian E. Robson, 1923, s.41.]