Finn Ut Antall Engel

Jupiter Square Jupiter Transit

 Jupiter Square Jupiter Transit Jupiter kvadrat Jupiter transitt gir en tendens til overflødighet som kan gjøre det ekstremt vanskelig å holde tritt med ting og stoppe dem fra å komme ut av kontroll. Vær ekstra forsiktig med økonomien din fordi du kan anta at du har nok av penger og ressurser til å sikkerhetskopiere. Du merker kanskje ikke mangel umiddelbart, men hvis du bruker dumt, vil du føle konsekvensene like etter denne transitt.

Unngå å overengasjere deg på jobb og andre personlige prosjekter. Du vil sannsynligvis overvurdere ressursene, tiden og energireservene dine. Din økte selvtillit og optimisme kan gi gode resultater hvis du holder deg til én ting om gangen. Unngå arroganse og oppblåst stolthet fordi dette kan føre til vrangforestillinger om storhet og egokonflikter.