Månefaser

Fullmåne februar 2014

Fullmånen 14. februar 2014 lander i dyrekretsen ved 26 grader Løven, like før klokken 19 på østkysten av USA. Denne tolkningen kommer ned til det grunnleggende i astrologi. Det er ingen store faststjernepåvirkninger, tolkning av soltegn er meningsløs på grunn av presesjonen til jevndøgnene, og […]

Les Mer

Fullmåne august 2013

Fullmånen 20. august 2013 faller ved 27 grader Vannmannen. En fullmåne gjør oss generelt mer følsomme og emosjonelle. Intime relasjoner får spesiell betydning og vi blir mer opptatt av hjem og familie. Vi har en tendens til å være mer oppmerksomme på underbevisstheten vår, med vår intuisjon som har større å si i ting […]

Les Mer

Fullmåne januar 2014

Fullmånen onsdag 15. januar 2014 stråler ned litt magisk, men flyktig energi for elskere. Denne fullmånen varer i to uker, og utfyller den forrige nymånen i begynnelsen av året. Hovedtemaet for nymånen 1. januar 2014 var intens kommunikasjon som grenset til […]

Les Mer

Fullmåne februar 2015

Fullmånen 3. februar 2015 faller i midten Leo decan 2, ved 15 grader Leo. Det er mange aspekter ved denne fullmånen, noe som gjør den veldig kraftig og intens. Leo vil åpenbart føle fullmånen i februar 2015. Imidlertid spredning av planeter ved 15 grader av andre […]

Les Mer

Fullmåne juli 2015 – Voldelig ekstremisme

Fullmånen 1. juli 2015 faller like innenfor Steinbukkens dekan 1. Ved 9 grader Steinbukken er fullmånen nær Pluto og overfor Mars. Igjen, med denne månefaseartikkelen, vil jeg ta en titt fra perspektivet til verdslig astrologi, derav slagordet Voldelig ekstremisme. Det vil bli lagt større vekt på å bekjempe nettbaserte […]

Les Mer

Fullmåne juni 2013

Fullmånen den 23. juni 2013 vil se større ut enn din standard fullmåne. Dette er fordi Månen vil være nærmere jorden enn noen annen gang i år. Astronomer kaller dette en perigeum fullmåne. Astrologer, takket være Richard Nolle, kaller dette en supermåne [1]. Det er noen få […]

Les Mer

Fullmåne mars 2013

Fullmånen onsdag 27. mars 2013 er på 6 grader Vekt. Fullmåner er en fullføringstid for de tingene du startet siden forrige nymåne. Disse nye målene blir handlet intuitivt, forsterket av den emosjonelle naturen til fullmånen. Nymånen 11. mars var nær […]

Les Mer

Fullmåne juni 2015 – Den islamske statens krig eskalerer

Fullmåne juni 2015 inntreffer tirsdag 2. juni 2014, like etter middag New York-tid. Jeg ser på denne fullmånen bare gjennom verdslige astrologiøyne. Denne fullmånefasen er kulminasjonen av en rekke månefaser som har fortalt historien om et forestående bristepunkt i den islamske statens vold. […]

Les Mer

Fullmåne mars 2015

Fullmånen 5. mars 2015 er den siste månefasen i den nåværende formørkelsessyklusen som begynte for fem måneder siden. Derfor er denne fullmånen veldig viktig i større sammenhenger. Fullmånen i mars 2015 vil vise hvordan temaene for den forrige formørkelsen endelig kan løses. Temaene for oktober […]

Les Mer

Fullmåne mars 2014

Fullmånen søndag 16. mars 2014 faller ved 26 grader av stjernetegnet Jomfruen. Denne fullmånen vil sterkest påvirke dekan 3 av de fleste tegn, som du kan lese om i månedshoroskopet for mars 2014. Som med alle fullmåner varer denne i to uker og utfyller […]

Les Mer

Fullmåne mai 2014

Den største astrologiske påvirkningen på fullmåne mai 2014 kommer fra planeten Saturn. Så jeg kunne ikke motstå å bruke bildet ovenfor, et trafikkskilt i min lokale by som forteller oss å forvente forsinkelser på dagen for denne fullmånen, onsdag 14. mai. En Saturn-fullmåne betyr ikke bare at vi kan forvente forsinkelser, […]

Les Mer

Kinky fullmåne mai 2015

Fullmånen søndag 3. mai 2015 inntreffer ved 13 grader i Skorpionens tegn. Den får en kunstnerisk, men nytelsessøkende berøring fra den klare stjernen i Northern Crown, men likevel en sexy og kinky innflytelse fra asteroiden Lilith. Planetariske aspekter tyder på at disse påvirkningene vil kreve en viss selvkontroll for å […]

Les Mer

Måneformørkelse april 2013

Måneformørkelsen torsdag 25. april 2013 er ved 5 grader Skorpionen. I likhet med andre fullmåner er denne måneformørkelsen en tid for fullføring for ting som startet ved den siste nymånen. Temaet for forrige nymåne var å løse problemer i kjærlighetsforhold. Denne måneformørkelsen markerer også de to siste […]

Les Mer

Måneformørkelse april 2014

Måneformørkelsen den 15. april 2014, ved 24 grader av stjernetegnet Vekten, har veldig sterke forbindelser til de to mest heldige fiksstjernene på himmelen. Med matriarkplaneten Ceres som ligger mellom måneformørkelsen og disse tilfeldige stjernene, kan vi forvente en veiledende hånd fra sterke, uavhengige kvinner […]

Les Mer

Måneformørkelse april 2015

Måneformørkelsen 4. april 2015 ved 14 grader Vekten vil ha dramatiske effekter på både personlige forhold og verden generelt. Måneformørkelsen mottar utfordrende påvirkninger fra en ekkel fiksestjerne og Uranus. Imidlertid lar et positivt aspekt ved Jupiter oss fokusere på den positive selvbevisstheten fra Uranus, snarere de negative følelsene […]

Les Mer

Måneformørkelse oktober 2013

Måneformørkelsen den 18. oktober 2013 varsler begynnelsen på en ny formørkelsessyklus som vil se oss gjennom til april 2014. Som med andre fullmåner, kommer jorden mellom solen og månen, og skaper en polaritet mellom underbevissthet. og bevisst hensikt. Denne frakoblingen kan forårsake desorientering eller følelser […]

Les Mer

Måneformørkelse oktober 2014

Måneformørkelsen 8. oktober 2014 har fått mye oppmerksomhet på nettet på grunn av den religiøse manien om blodmåner. Denne måneformørkelsen ved 15 grader Væren, er den tredje i en serie på fire totale måneformørkelser som kalles Tetradformørkelser. Dette er ganske sjeldne hendelser, men […]

Les Mer

Nymåne april 2013

Nymånen onsdag 10. april 2013 er på 20 grader Væren. Fokuset er definitivt på forholdet til denne nymånen nær Venus og Mars. Dette er den siste nymånefasen i en formørkelsessyklus som begynte i november 2012. Når vi beveger oss gjennom den siste måneden av denne […]

Les Mer

Nymåne april 2015

Nymånen 18. april 2015 faller i Væren dekan 3 ved 28 grader Væren. Harde aspekter som involverer Venus betyr at intime forhold kan lide gjennom misoppfatninger, forsinkelser eller separasjoner. Positive aspekter ved Merkur og Mars tyder på at mer suksess vil oppnås ved å konsentrere seg om nye mål eller snu et nytt blad. […]

Les Mer

Nymåne februar 2015

Nymånen 18. februar 2015 faller i Aquarius decan 3. Ved 29°59′ Aquarius vil den også sterkt påvirke Fiskene decan 1. Selv om det ikke er noen store aspekter ved denne nymånen, er den veldig kraftig og viktig for en rekke grunner. Dette er den siste nymånen i en formørkelsessyklus som […]

Les Mer