Finn Ut Antall Engel

Mercury Conjunct Pluto Natal og Transit

  Mercury Conjunct Pluto Transit Kvikksølv konjunkt Pluto natal gir et kraftig intellekt og dyp nysgjerrighet. Du kan være en veldig intens person, og dette vil spesielt vise seg i kommunikasjonsstilen din. Du kan ha sterk innflytelse på de rundt deg og være veldig overbevisende, med et gjennomtrengende blikk. Mange mennesker kan bli påvirket av dine kraftige ord.

Du er så overbevisende fordi du kjenner fakta om en bestemt sak. Ditt undersøkende sinn kan avdekke alle detaljene og de tingene som er skjult. Du har også evnen til å forstå okkulte meninger eller mysterier, som bare noen få mennesker er i stand til å nå og forstå. Du ville vært en utmerket detektiv eller forsker.

Men det er din evne til å relatere kunnskapen din til andre som gjør deg til en god allsidig formidler. Folk vil bli imponert over din dybde av forståelse og derfor komme rundt til din måte å tenke på. Natal Mercury konjunkt Pluto er nøytral på godt og vondt. Du har også evnen til å overbevise andre om løgner. Du ville være flink til å holde på hemmeligheter og spre propaganda. Åpenbart ville en karriere innen kommunikasjon passe, men det ville også den hemmelige tjenesten eller til og med i underverdenens organisasjoner.

Du kan være ganske kraftfull når du kommuniserer, og dette kan utgjøre et problem med nære relasjoner. Det er mulig at vennene dine synes du forstyrrer til tider eller er for intens. Å lære å slappe av er viktig fordi du lett kan bli svært anstrengt og kan lide av nervøse tilstander.

Du vil sannsynligvis bli involvert i noen mørke og svært alvorlige problemer i livet ditt, muligens relatert til avhengighet eller misbruk. Men du har intellektet og den psykologiske forståelsen til å se det større bildet, sammenhengen mellom alt i universet. Dette åndelige synet hjelper deg å kontinuerlig utvikle tenkningen din til å overskride begrensningene til livet i en begrenset menneskekropp.

Mercury Conjunct Pluto Transit

Mercury conjunct Pluto transit legger dybde og intensitet til din tenkning og kommunikasjon. Dette er et godt tidspunkt å komme til bunns i urovekkende problemer. Du kan avdekke hemmeligheter gjennom studier og forskning, eller gjennom å undersøke og spørre andre. Du kan lettere få en grundig forståelse av mysterier og okkulte emner som astrologi.

Psykologisk selvanalyse er foretrukket. Dette ville være et utmerket tidspunkt å besøke en rådgiver eller for å få en større forståelse av dynamikken i relasjonene du er involvert i. På den annen side kan du også bruke dine mentale krefter til å lure andre. Du har en stor overtalelsesevne og kan påvirke andre mennesker. Du kan dele åndelige sannheter like enkelt som å spre propaganda.

Det er sannsynlig at du vil være mer interessert i alvorlige emner og kan bli involvert i den mørke siden av livet gjennom kriminalitet eller avhengighet. Maktkamp er mulig på det intellektuelle nivået, og dette kan innebære tankeprojeksjon og andre ikke-verbale måter å psyke folk ut på.

Nervøse tilstander er mulig på grunn av intensiteten i sinnet ditt og den alvorlige karakteren til emnene du kan grave opp. Det er også mulig at andre vil finne deg for anmassende eller forstyrrende som om du stirrer inn i sjelen deres. Din makt til å påvirke kan få andre til å føle seg truet. Avslappende vil være viktig hvis du finner intensiteten for mye.

Det er mulig å gjøre dyptgripende funn under denne transitt. Du kan oppdage noe veldig avslørende om deg selv, fra dypt inne i sjelen din. Dette kan inkludere åndelige forbindelser med forfedre og kan føre til en åndelig transformasjon eller følelse av å overskride de fysiske begrensningene til kroppen din.

Mercury Conjunct Pluto-kjendiser

Jay Mohr 0°02′, River Phoenix 0°04′, Friedrich Wilhelm von Steuben 0°11′, Sylvester Stallone 0°18′, Jamie Farr 0°19′, James Stirling 0°19′, Leon Gambetta 0°19′ , Sydney Pollack 0°24′, Claudia Schiffer 0°40′, Louis Ducruet 0°42′, George W. Bush 0°44′, Jimmy Connors 0°45′, Whitney Houston 0°45′, Harry S. Truman 0 °52′, Claude av Frankrike 1°06′, Sarah Schulman 1°13′, Paul Bernado 1°19′, Dianne Feinstein 1°21′, Charles Baudelaire 1°21′, Della Reese 1°21′, Franklin Graham 1 °22′, Philippe Pétain 1°29′, Franz Schubert 1°38′, Bon Scott 1°58′.

Kvikksølv konjunkt Pluto dadler

30. desember 2021
28. januar 2022
11. februar 2022

10. februar 2023
5. februar 2024
29. januar 2025
22. januar 2026
15. januar 2027