Finn Ut Antall Engel

Mercury Conjunct Sun Transit

 Mercury Conjunct Sun Transit Mercury conjunct solovergang gir mental årvåkenhet, rask tenkning og mye interaksjon og kommunikasjon med mennesker. Du er opptatt av å uttrykke identiteten din gjennom disse interaksjonene, personlig chatting og støt på folk rundt i byen.

En god tid for møter, gå på kaffe, besøke venner. Du tenker og snakker klart og kan enkelt forklare dine tanker og ideer på en enkel måte. Økningen i kommunikasjon, chatting, lesing og skriving kan også skje via internett.