Finn Ut Antall Engel

Muhammad Ali horoskop

Muhammad Ali horoskop

Ascendant konjunkt fiksestjerne Ras Elased Australis 0°22′
Ascendant konjunkt fast stjerne Merak 0°54′
Ascendant konjunkt fast stjerne Ras Elased Borealis 1°05′

Descendent konjunkt faststjerne Castra 0°09′
Descendent konjunkt fiksestjerne Nashira 1°26′Måne konjunkt fiksestjerne Grace 0°30′
Måne konjunkt fiksestjerne Dorsum 0°35′
Måne konjunkt fiksestjerne Cherry 1°31′

Kvikksølv konjunkt fiksestjerne Dorsum 0°29′

Venus konjunkt fiksestjerne Nashira 0°18′

Mars konjunkt faststjerne Sheratan 0°06′
Mars konjunkt faststjerne Mesarthim 0°40′

Saturn konjunkt fiksestjerne Zaurak 1°23′

  • Saturn konjunkt Uranus 4°48′
  • Saturn kvadrat Ascendant 2°07′

Uranus konjunkt fiksestjerne Algol 1°06′

  • Uranus trigon Neptun 3°19′

Neptun konjunkt fast stjerne Markeb 1°41′

North Node konjunkt faststjerne Mizar 0°37′

South Node konjunkt fiksestjerne Achernar 0°12′

Midheaven konjunkt fiksestjerne Almach 1°11′
Midheaven konjunkt fiksestjerne Menkar 1°16′