Retrograde planeter

Mars retrograd

Mars Retrograd Transit Mars retrograd i transitt er en vanlig syklus som skjer hver 25. måned, som varer i 80 dager og strekker seg over 13 grader av dyrekretsen. Det er den nest sjeldneste av retrogradene etter Venus, og forekommer bare 9% av tiden. Å gå tilbake til Mars er en tid for å tenke før man handler. Skjebnede hendelser og gjentakende […]

Les Mer

Venus retrograd

Transiterende Venus retrograd forekommer en gang hver 19. måned i totalt seks uker (42 dager). Dette betyr at Venus er retrograd bare 7 % av tiden, den minste mengden av noen planet. Den nest nærmeste er Mars retrograd med 9 %, deretter Mercury retrograd med 19 %. Derfor er Venus retrograd den sterkeste følt av alle […]

Les Mer

Mercury Retrograde mai 2022 – Offentlig debatt

Merkur retrograd begynner 10. mai ved 4° Gemini og slutter 3. juni ved 26° Tyr. Kvikksølv retrograd er generelt assosiert med nervøs angst, kommunikasjonsproblemer og teknologisammenbrudd. Mercury retrograd Mai 2022 bringer personlige uenigheter og følelsesladet offentlig debatt fordi det er firkantet måne. De tre fasene av Merkur retrograder mai 2022 […]

Les Mer