Saturn Trine Pluto Natal og Transit

  Saturn Trine Pluto Transit Saturn trigon Pluto natal gjør deg til en veldig sterksinnet, motivert og lojal person. Du kan virke selvkontrollert, selvsikker og stødig, men dette avviser ofte den mer komplekse, temperamentsfulle og usikre personen på innsiden.

Du er fast bestemt på å overvinne dine svakheter og forbedre deg selv. Tålmodighet, viljestyrke, forskning og besluttsomhet fører til selvmestring. Du gjør alltid jobben din og kommer forberedt. Andre talenter inkluderer å kunne se helheten, lederskap og organisatoriske evner, og sette i gang reformer. Du får praktiske resultater på den mest effektive og effektive måten, og dette gir deg respekt, anerkjennelse og fremgang.

Vanskeligheter, tilbakeslag, begrensede ressurser eller motstand mot planene dine hindrer deg ikke i å nå dine mål. Faktisk ser du ut til å utmerke deg når du er under press og trives med konkurranse.Dette aspektet gjør deg overbevisende og innflytelsesrik. Andre mennesker kan bli fascinert og besatt av deg, eller redde og skremt av deg. Så det er viktigst at du bruker din utrolige kraft klokt.

Selv om trigon-aspektet er veldig positivt, er Saturn og Pluto de mørkeste og mest seriøse planetene. Dette betyr at du kan bli besatt av mørke temaer. All hensynsløs, kontrollerende eller grusom oppførsel kan forårsake skade på mange mennesker.

Likevel har du et stort potensial til å gjøre godt og gjøre progressive endringer som kommer mange mennesker til gode. Profesjonell suksess, rikdom, autoritet og respekt kan være din. Men kanskje enda mer givende er utsiktene til psykologisk vekst og en dyp forståelse av livet, og sjelens vekst.

Saturn Trine Pluto Transit

Saturn trigon Pluto transitt bringer selvtillit, en stålfast besluttsomhet og en drivkraft for å lykkes. Økt personlig makt og innflytelse kan utnyttes for å oppfylle ambisjonene dine og forbedre livet ditt. Du kan jobbe hardt på en kontrollert og nådeløs måte.

Andre mennesker kan bli tiltrukket av deg gjennom fascinasjon eller besettelse. Så bruk makten din klokt og unngå å kontrollere eller manipulere mennesker. Du trenger ikke å gjøre dette uansett fordi de vil mest sannsynlig være villige til å hjelpe deg allerede. Offentlige etater, så vel som personer i makt- og myndighetsposisjoner, spesielt, kan være til stor hjelp i denne tiden.

I ditt yrke eller i håndteringen av enhver konkurranse vil du være ekstremt effektiv og effektiv. Du vil bli tatt på alvor og vil ikke tolerere dårlig oppførsel. Du vil gjøre en stor innvirkning og sette spor etter deg. Eiendomstransaksjoner, renoveringer, utvidelser og andre investeringer av konservativ, langsiktig karakter, som blue-chip aksjer, vil øke formuen din over tid og forbedre følelsen av trygghet.

Dette er også en tid med større selvforståelse som kan komme gjennom meditasjon, lesing og selvutviklingsteknikker. Dette er et godt tidspunkt å konsultere en psykolog, tidligere terapeut eller astrolog. Positive og varige endringer kan gjøres lettere nå enn før. De kan skje gradvis, men vil være dyptgripende. Dette er en god tid for å eliminere dårlige vaner og reformere livet ditt.

Saturn Trine Pluto kjendiser

Ian Brady 0°08′, Johnny Carson 0°12′, Anthony Hopkins 0°17′, Dorothy Parker 0°21′, Warren Beatty 0°31′, Louis XIV av Frankrike 0°32′, Thomas Hardy 0°35′ , Joan Miró 0°35′, Melissa Auf der Maur 0°42′, Arantxa Sánchez Vicario 0°43′, Christian Dior 0°44′, Monica Seles 0°47′, Yukio Mishima 0°47′, Mae West 0° 49′, Jane Fonda 0°54′, Margaret Thatcher 0°58′, Johhny Weissmuller 1°01′, Lorde 1°03′, Brian Edwards 1°05′, Linda Goodman 1°10′, Salvador Dalí 1°10′ , Ricky Martin 1°10′, Justin Trudeau 1°15′, John McEnroe 1°15′, Noah Wyle 1°16′, Connie Francis 1°19′, Michael Chang 1°22′, Mark Wahlberg 1°23′, Christina Applegate 1°24′, Paul Newman 1°40′, Ángel Maturino Reséndiz 1°41′.

Saturn Trigon Pluto dadler

25. mai 1971
10. desember 1971
10. mars 1972

27. april 1996
25. oktober 1996
19. februar 1997

6. august 2007

11. juni 2031

12. oktober 2041